Vrh S

Sam von der Eselsburg   x   Bora Ja Na Ka

datum krytí: 20.05.2016

datum vrhu: 17.07.2016

3 psi, 3 feny

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Said

Video: Obrany

 

Sláva

aktualizováno: 15.07.2022 17:04:32