Plánovaná krytí/Planned coverage

Máme nakryto / we have a covered

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Plánujeme krytí fen / We planning coverage of females:

v roce/ in year 2022/2023

 

Na podzim roku 2022 plánujeme krytí fenky Nany z Klídkova dvora !!

 

 

 

aktualizováno: 17.11.2022 20:31:10